بوستر پمپ ،پمپ آب

بوستر پمپ ،پمپ آب

بوستر پمپ آبپمپ آببوستر پمپبوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ

بوستر پمپ آبرسانی

یکی از مشکلاتی که در سیستم آبرسانی شهری و ساختمانها وجود دارد تنظیم فشار آب داخل لوله ها میباشد که دائماً در حال تغییر و هیچگونه الگوی خاصی برای مصرف ندارد.لذا برای تأمین فشار آب مصرفی در ساختمانها از بوستر پمپ آبرسانی  استفاده میشود.

بوستر پمپ آبرسانی ،دستگاه یکپارچه ای است که متشکل از یک یا چند الکتروپمپ میباشد که به صورت موازی کنار هم قرار میگیرند تا به کاهش فشار سیستم، الکترو پمپ های آبرسانی قرار گرفته در سیستم بوسترپمپ، به صورت نوبتی روشن وبا افزایش فشار به همان شکلی که در مدار قرار گرفته و روشن شده اند، از مدار خارج و خاموش میشوند. به طور کلی وظیفه بوستر پمپ ثابت نگه داشتن فشار در دبی مورد نیاز ساختمان است.
به طور کلی بوسترپمپ آبرسانی از لحاظ تثبیت فشار به دو دسته ی دور ثابت و دور متغیر تقسیم میشوند که معمولاً بوسترپمپ های آبرسانی متغیر بوده،ازاینورتر در سیستم آنها استفاده شده وبوسترپمپ های آتش نشانی دور ثابت میباشند.

استفاده از ژاکی پمپ در سیستم بوسترپمپ:

 ابتدا در اینجا به تعریف ژاکی پمپ یا الکتروپمپ پیشرو می پردازیم.

در بوستر پمپ ها غالبایک پمپ کوچک با میزان دبی کم، وارتفاع آبرسانی برابربا هد آبرسانی پمپ های اصلی اضافه می کنند که به آن ژاکی پمپ یا الکترو پمپ پیشرو گفته میشود.
مهمترین مزایای استفاده از ژاکی پمپ در بوستر پمپ های آبرسانی، کاهش استهلاک سیستم میباشد و از استارت خوردن پمپ های بزرگ در مواقعی که به کمترین دبی و فشار نیازمندیم جلوگیری میکند. همچنین اگر میزان مصرفی مصرف آب در شبکه از میزان آبدهی ژاکی پمپ بیشترشود،  این پمپ به طور اتوماتیک خاموش شده و الکترو پمپ های اصلی دارد ومدار میگیرند. معمولاً در طراحی ها از ۲۰% ظرفیت حداکثر مصرف به عنوان ظرفیت ژاکی پمپ استفاده میشود.


برای محاسبه ظرفیت بوستر پمپ آبرسانی به دو مولفه نیاز مندیم:
حداکثر مصرف آب:مصرف آب هر یک از وسایل بهداشتی بسته به نوع کاربری آن متفاوت می باشد.پبشت مهنسین تاسیسات و مشاورین محترم از جداول و منحنی های متعتتدی استفاده می کنند،ولی یکه از بهترین مرج های طراحی بوستر و بدست اوردن حداکثر مصرف آب،استفاده از نمودار  حداکثر مصرف آب بهداشتی بوستر پمپ شرکت NOWAX که شاخه بوستر پمپ ساز شرکت بزرگ ابارا می باشد، از انجا که منحنی های مصرف آب در آمریکا بالاتر منحنی های مصرف در ایران است،منحنی NOWAX باالگوی مصرف آب در ایران کاملا تطابق دارد. محاسبه فشار لازم : این پارامتر بستگی به محل استقرار دستگاه نسبت به منبع تغذیه دارد. که پارامتر های ذیل در ان دخیل هستند.:

حداقل ارتفاع بوستر برابر است با:

 

  •     اختلاف ارتفع بالاترین مصرف کننده از لوله مکش بوستر پمپ
  •     فشار آب منفی یا مثبت در مکش بوستر
  •     افت فشار معادل طول لوله کشی تا اخرین مصرف کننده
  •     حداقل فشار آب در بالاترین مصرف کننده
  •     اختلاف پرشر سویچ های حداقل و حداکثر فشار در بوستر دور ثابت


 

 
* نام شما:

ایمیل شما: (محرمانه)

تلفن شما: (محرمانه)

* پیام شما:
رتبه: بد            خوب

کد نمایش داده شده را تایپ نمایید:

تازه سازی

برندهای بوستر پمپ ،پمپ آب


بوستر پمپبوستر پمپ آتشنشانیپمپ آببوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ