بوستر پمپ آبپمپ آببوستر پمپبوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ

بوستر پمپ آبرسانی

يكي از مشكلاتي كه در سيستم آبرساني شهري و آب مصرفي ساختمان ها وجود دارد، تنظيم فشار آب داخل لوله ها مي باشد. با توجه به اين كه ميزان مصرف آب دائما در حال تغيير است و هيچ گونه الگوي خاصي براي مصرف وجود ندارد، از اين رو با افزايش يا كاهش مصرف آب ميزان فشار آب داخل لوله ها دائما در حال تغيير مي باشد و اين تغييرات مشكلاتي را در سيستم هاي آبرساني به وجود مي آورد به طوري كه افزايش ناگهاني فشار آب ممكن است موجب آسيب ديدن شيرآلات و لوله ها شود و كاهش فشار نيز باعث قطع آب در بعضي از نقاط شهر يا ساختمان ها گردد. معمولا براي تامين فشار كنترل شده آب در يك سيستم پمپاژ، از بوستر پمپ آبرسانی استفاده مي شود.

جهت تامين و تنظيم فشار آب در آبرساني، آتش نشاني و آبياري فضاي سبز در شهرها، شهرك ها، مجتمع هاي مسكوني، ساختمان هاي بلند مرتبه، فرودگاه ها، بيمارستان ها، شبكه هاي مختلف آب شهري، مراكز مختلف صنعتي و آبياري تحت فشار در مزارع مكانيزه از بوستر پمپ آبرسانی استفاده مي شود.

اجزاي اصلي مشترك بوستر پمپ آبرسانی دور ثابت و دور متغير عبارتند از: مجموعه الكتروپمپ ها، بخش مكش، بخش دهش و شاسي اصلي. ساير اجزاي اصلي بوسترپمپ هاي دور ثابت را تابلوي كنترل و فرمان دور ثابت، منبع ديافراگمي و پرشر سوئيچ هاي حداقل و حداكثر فشار تشكيل مي دهند و اجزاي مشابه در بوستر پمپ هاي دور متغير عبارتند از: تابلوي كنترل و فرمان دور متغير و پرشر ترانسميتر

 

برندهای بوستر پمپ ،پمپ آب


بوستر پمپبوستر پمپ آتشنشانیپمپ آببوستر پمپ آبرسانیبوستر پمپ